Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Nachazíte se zde

Přírodní park u Prelátova pramene

Přírodní park u Prelátova pramene nebo také "hravý pramen" nabízí vyžití především pro děti. Můžete si zde opéct buřty nebo vyzkoušet opičí dráhu, prolézačky a další atrakce.

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Park leží na okraji města Mariánské Lázně, v místech, kde park přechází do lesa. Rozprostírá se zde louka, kterou protéká potůček plný žulových balvanů a dva rybníky.

Historie parku

Již od dávné minulosti na místě, kde park přechází v les, vyvěral Prelátův pramen, který byl přístupný pro veřejnost v lázeňském pavilonku a podle něho dostalo toto místo jméno. Pro děti tam byla vytvořena unikátní dřevěná indiánská vesnička, a protože postupem doby na ni zapracoval zub času spolu s vandaly, byla zlikvidována a na jejím místě bylo vybudováno dětské hřiště s ohništěm, houpačkami, hrazdami a několika malými dřevěnými domečky ve tvaru týpí. Časem i toto podlehlo vandalům a následně uprostřed louky vyrostla dřevěná věž s chaloupkou a lavičkami uvnitř. I toto v následujících letech zpustlo a dokonce z altánku zmizel pramen. Tato lokalita vždy lákala děti i dospělé k procházkám, k posezení u ohně a k dětským hrám. Konaly se zde různé sportovní, společenské a dětské akce jako Indiánský den nebo Pohádkový les.

Občanské sdružení „Hravý pramen“

Protože toto místo má nezaměnitelné kouzlo a velký potenciál, založili v roce 2004 Ing.Alena Doležalová, Ing.Arch.Pavel Graca a Ing.Miroslav Štěpánek občanské sdružení „Hravý pramen“ s cílem vytvořit na tomto místě dětské hřiště v přírodním duchu. Do přípravy a plánování byly zainteresovány děti ze škol, mateřských školek a výtvarných kroužků z Mariánských Lázní. Formou soutěže děti nakreslily návrhy a vytvořily modely, jak si představují dětské hřiště v přírodě. K jejich nápadům bylo poté při tvorbě jednotlivých atrakcí přihlédnuto.

Výstavba hřiště

Nejprve byl celý park uklizen, vyčištěny rybníky a potok, byly sem převezeny velké kameny, instalována dětská lanovka, houpačky, prolézačky, překážková dráha, mašinka z klád, indiánský totem, pískoviště, důmyslný vodní svět, mlýnské kolo, autíčka z klád a stávající věž byla upravena na šplhací pyramidu se skluzavkou. Byl postaven dřevěný amfiteátr, hliněná jeskyně, dřevěný medvěd, zlatokopecký srub Jacka Londona, několik ohnišť a laviček. Vše bylo vytvořeno pouze z přírodních materiálů – ze dřeva, lan, kamenů a kovu. Toto dílo vzniklo díky spolupráci občanského sdružení s mnohými lidmi, kteří obětavě a  bezplatně pomáhali při vytváření parku a také díky vstřícnosti vedení města a jeho finanční podpoře. Zásluhu má i řada dětí, které se aktivně podílely na tvorbě parku. Opět byl zpřístupněn pro veřejnost Prelátův pramen, který vytéká z dřevěné sochy mnicha poblíž pavilonku. Z parku vede naučná stezka okolní přírodou.

Provoz parku

V současné době je hřiště v „Přírodním parku u Prelátova pramene“ ve správě Správy Městských sportovišť p.o. v Mariánských Lázních. Park je volně přístupný.

Provozovatelem lanového parku je město Správa městských sportovišť p.o.

Nachazíte se zde
Karlovarský krajŽivý kraj