Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Právě prohlížíte

Povolení vjezdu do lázeňské zóny

Lázeňské území je vyznačeno značkami s dopravním omezením. Pokud chce host do tohoto území vjet (například ke kolonádě), potřebuje povolení. Pokud má ve vyhrazeném území zaplacené ubytování, tak v den příjezdu a odjezdu povolení nepotřebuje.

Do lázeňského území spadají ulice 

Chopinova, Lesní, Úzká, Lázeňská, Masarykova (od křižovatky s Ibsenovou ulicí ke Goethovu náměstí), Karlovarská (od křižovatky s Dusíkovou ulicí ke Goethovu náměstí), Reitenbergerova (od společenského domu Casino, ke Goethovu náměstí) a Goethovo náměstí.

Povolení lze získat

 • U většiny parkovacích automatů.
 • Na oddělení Městské policie (budova Městského úřadu), Ruská ul. 155/3, Mariánské Lázně, tel.: + 420 354 922 166.

Postup pro získání povolení k vjezdu z parkovacího automatu

 • Je-li automat připraven k činnosti, je nutné zmáčknout tlačítko u žluté šipky, 
 • vhodit mince tak, aby částka byla alespoň 20,- Kč, 
 • stisknout tlačítko označené jako výdej lístku,
 • odebrat lístek (povolení k vjezdu) a případné vrácené mince.

Poplatek za povolení k vjezdu

Základní sazba

20,- Kč / vozidlo a den (tzn. započatý den)

Paušální poplatek

140,- Kč / vozidlo a týden (7 po sobě jdoucích dnů)

Paušální poplatek

560,- Kč / vozidlo a měsíc (31 po sobě jdoucích dnů)

Paušální poplatek

4.000,- Kč / vozidlo a rok (365 po sobě jdoucích dnů)

Řidič motorového vozidla, který ke své jízdě využije i vybrané území města a nebude mít u sebe vydané povolení k vjezdu, se vystavuje nebezpečí, že jeho jednání bude posouzeno jako přestupek. Povolení k vjezdu musí mít u sebe i řidiči, kteří jsou osvobozeni od zaplacení místního poplatku za vydání povolení k vjezdu do vybraného území města. Dnem se rozumí započatý kalendářní den bez ohledu na to, kterou část dne poplatník k vjezdu do vybraných míst využije. Týdnem se rozumí doba 7 po sobě jdoucích dnů, počínaje dnem platnosti povolení. Měsícem se rozumí doba 31 po sobě jdoucích dnů, počínaje dnem platnosti povolení. Rokem se rozumí 365 po sobě jdoucích dnů, počínaje dnem platnosti povolení.

Od placení poplatku za vydané povolení k vjezdu jsou osvobozeni

 • Právnické osoby a fyzické osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitost ke své hospodářské (podnikatelské) činnosti; od poplatku
 • nejsou osvobozeni zaměstnanci těchto osob, 
 • fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti,
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, s označením vozidla O1, 
 • praktický lékař ve službě s označením vozidla č. O5, 
 • příspěvkové organizace města Mariánské Lázně se sídlem ve vybraných místech, 
 • fyzické nebo právnické osoby užívající k jízdě vozidla s právem přednostní jízdy podle zvláštních předpisů a vozidla jimi doprovázená, 
 • fyzické a právnické osoby při výkonu správy a údržby komunikací, zeleně a veřejného prostranství města,
 • fyzické a právnické osoby provozující linkovou osobní dopravu nebo veřejnou osobní dopravu na dráze trolejbusové podle zvláštních předpisů,
 • fyzické osoby, které pobývají za úplatu v lázeňských, rekreačních a hotelových zařízeních umístěných ve vybraných místech, přičemž se
 • osvobození vztahuje pouze na den nástupu k pobytu a na den ukončení pobytu. 

Právě prohlížíte
Karlovarský krajŽivý krajCzechtourismKudyznudy
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit