Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Právě prohlížíte

Údolí Teplé

Říčka Teplá mezi Bečovem a Loutnovem, navazující úseky Otročínského, Pramenského a Mnichovského potoka, to místo se nachází 8-16 km severoseverovýchodně od Mariánských Lázní.

Základní informace

Kategorie

Přírodní rezervace

Nadmořská výška

560 - 710 m.n.m.

Výměra zvláště chráněného území

172 ha

Květena

Rezervace v zahloubeném kaňonovitém údolí řeky Teplé zahrnuje řadu specifických stanovišť, podmíněných říčním fenoménem. Podrost reliktních borů obohacují světlomilné druhy: jalovec obecný, vřesovec pleťový, prha horská. Smíšené porosty naopak doprovází lýkovec jedovatý, mokrýš vstřícnolistý, lilie zlatohlavá, na vlhkých skalách dominuje rašeliník pětiřadý.

Botanicky nejzajímavějšími lokalitami jsou obnažené mírně bazické amfibolitové výchozy. Na pěti mikrolokalitách zde roste kapradinka skalní, častý je nechrastec výběžkatý a tolita lékařská. Na sutích na jediném místě roste lopuštík skloněný. Na skalách se vyskytuje i řada vzácných mechů, jmenujme např. kulistec.

Lesní porosty si zvláště na skalních útvarech zachovaly přirozený charakter, dominují zde reliktní skalní bory. Ve smíšených porostech se kromě vysazeného smrku uplatňuje jilm horský, javor klen, bříza a borovice. Původně významně zastoupená jedle dnes takřka chybí.

Fauna

Jedná se o zachovalý vodní tok s bohatou rybí obsádkou a dalšími druhy živočichů vázanými na málo narušené podhorské vodní toky. Bohatý výskyt vranky obecné.

Právě prohlížíte
Karlovarský krajŽivý krajCzechtourismKudyznudy
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit