Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Nachazíte se zde

Evangelický kostel

Kostel byl postaven pro evangelické lázeňské hosty v letech 1853–1857 z veřejné sbírky německých evangelíků pod patronací a za přispění pruského krále Bedřicha Viléma IV., jenž byl 24. 6. 1857 přítomen slavnostnímu vysvěcení.

Kostel byl vystavěn podle projektu berlínského architekta a dvorního stav. rady G. Ch. Cantiana (1796–1866), jehož pamětní deska a monogram se nacházejí v předsíni kostela. Plochostropé střídmé lodi dominuje obraz Krista v nadživotní velikosti. Z roku 1907 pocházejí okenní vitráže, darované císařem Vilémem II.. Roku 1999 byl kostel renovován.

Bohoslužba

neděle

od 10.00 hodin

v zimním období se bohoslužby nekonají

Nachazíte se zde
Karlovarský krajŽivý kraj