Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Právě prohlížíte

Čiperka

Kilometr severně od vesnice Michalovy Hory nalezneme vývěr přírodní uhličité vody - jedné z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa – Čiperku. Tento pramen vyvěrá na pravé straně starého náhonu již zaniklého Lazurového mlýna, cca 100 metrů před jeho vyústěním do Kosího potoka.

Základní údaje

Kategorie

Přírodní památka

Nadmořská výška

508 m.n.m

Výměra zvláště chráněného území

0,01 ha

Geologie

V místě vývěru se nachází amfibolity s vložkami krystalických vápenců, aluviální uloženiny Kosího potoka.

Květena

Botanický průzkum ochranného pásma byl proveden v roce 1995, který nezjistil výskyt ohrožených ani zvláště chráněných druhů.

Fauna

Vzhledem k charakteru chráněného fenoménu nebyl proveden speciální zoologický průzkum.

Právě prohlížíte
Karlovarský krajŽivý krajCzechtourismKudyznudy