Das offizielle Tourismusportal von Marienbad

Drei Kreuze

Die drei Kreuze ragen imposant in die Landschaft und wurden an dieser Stelle 1859 errichtet, als Danksagung für die Heilung der kranken Brüder. Es wächst hier die Endemit Cerastium alsinifolium, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist, als in diesem Gebiet. Deswegen ist Eingang in diesen Naturschutzgebiet streng verboten.

Der Naturschutz über das Gebiet der Drei Kreuze (Tři Křížky) wurde 1962 verhängt. Der gesamte Bereich war Bestandteil eines Serpentingeländes, des größten seiner Art in Böhmen, zu dem auch die weiteren Naturschutzgebiete des Kaiserwalds gehören: Pluhův bor, Dominova skalka sowie Vlček. Vor allem wegen der besonderen hier gedeihenden Pflanzenarten wurden diese Gebiete unter Naturschutz gestellt.

Grunddaten

Kategorie

Nationales Naturreservat

Höhe über dem Meeresspiegel

817 M.ü. M.

Abmessung des besonders geschützten Gebiets

4,01 Ha

Grenzlänge

1 300 Meter

Květena

Hojně je zde zastoupen vřesovec pleťový, vřes obecný a zimostrázek nízký. Z lučních druhů je přimíšen vemeník dvoulistý, prha horská a vratička měsíční, z lesních druhů vázaných na serpentinit zde roste hvozdík lesní. Zvláštností je zakrslá forma jalovce obecného a typické druhy kapradin - sleziník hadcový a sleziník nepravý, které rostou ve štěrbinách a na úpatí skalek. Vyskytuje se zde i kriticky ohrožený svízel sudetský a zejména unikátní endemit rožec kuřičkolistý.

Na vzniku této unikátní lokality se svým dlouhodobým působením podílel i člověk. Svůj významný podíl na výskytu tohoto společenství rostlin měla totiž krom jiného i extenzivní pastva, která byla v těchto místech odedávna hlavním zdrojem obživy lidí. V dnešní době se snaží správa CHKO tuto činnost obnovit a proto můžete na Křížcích často spatřit stádo pasoucích se koz.

V roce 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka, o jejíž existenci se mezi botaniky stále vede spor. V rámci výzkumu a snad i možnosti snížení devastace byla proto tato naučná stezka uzavřena. Na celé území je vstup zakázán a porušení tohoto zákazu je pokutováno 50 000 Kč. Je to velká škoda, protože nahoře je impozantní výhled. Vrchol je osazen výhledovou růžicí z leštěného hadce, na které je zobrazen směr a vzdálenost od okolních kopců.

Karlovarský krajŽivý krajGSTEKudyznudy
Datenschutz- und Cookie-Einstellungen 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By making the following choice, you agree to our privacy policy and cookies.You can change your settings at any time.