Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Nachazíte se zde

Základní umělcká škola Fryderyka Chopina

KOLONÁDA PLNÁ HUDBY, ZPĚVU A TANCE

Program v režii učitelů a žáků ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

9.30 – 10.15
Průvod DOM a mažoretek od hotelu Bohemia na kolonádu

10.15 – 21.00
Vystoupení na kolonádě zajistí Dechový orchestr a mažoretky, komorní smyčcové soubory společně s bývalými žáky školy v programu nazvaném Les smyčců, folklórní soubor Rozmarýnek, saxofonový soubor NBS, Junior Dixieland, kytarové soubory, pěvecký sbor Canzona a další soubory školy.

Během odpoledne bude probíhat na kolonádě prezentace výtvarného oboru

Od 17.15 se bude v rámci této akce konat koncert žáků v Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

O škole

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina je místo, kde se snoubí vzdělávání, umění, tvoření, setkávání lidí a smysluplné využití volného času dětí, dospívajících  a dospělých.

Kolem 800 žáků je v současnosti zapsáno v hudebním, výtvarném nebo tanečním oddělení. Mnozí z nich se dokonce vzdělávají v několika oborech zároveň. 

Široký horizont uměleckého vyžití našim žákům skýtají hudební soubory. Celoročně vystupují nejen v Mariánských Lázních, kde prostředí domácího lázeňského města nabízí žákům školy široké možnosti pro prezentaci své práce. Žáci vystupují i po celé České republice a velmi často také v zahraničí. Jak soubory tak také sólisté naší školy se pravidelně účastní uměleckých soutěží a získávají mnohá ocenění. 

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina je pro mnohé, jak název napovídá, základem, vstupní branou k dalšímu, vyššímu, uměleckému vzdělávání. Talentovaní žáci hudebního, výtvarného nebo tanečního oddělení naší školy mají možnost pokračovat v uměleckém vzdělávání na konzervatořích, umělecky zaměřených středních školách nebo dokonce na univerzitách.

Neméně významnou skupinu absolventů a bývalých žáků školy ale představuje také několik generací lidí, pro které se umění stalo příjemným koníčkem a součástí každodenního života- ať už v podobě působení v amatérských hudebních tělesech, kapelách, sborech… nebo v podobě návštěv koncertů, divadelních představení a výstav.

zdroj: www.zus-ml.cz

Nachazíte se zde
Karlovarský krajŽivý kraj