Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně
Právě prohlížíte

HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK 2023

Běh do vrchu v sérii ROZHLEDNY V POHYBU

6. závod série ROZHLEDNY V POHYBU

Závodní kancelář, šatna: lyžařský areál Snowhill u sjezdovky v Mariánských Lázních, Dusíkova ulice

Charakteristika závodu:
Závodníci zdolají vrch Hamelika v Mariánských Lázních třemi způsoby. Prvním závodem
je běh do vrchu o délce 1,55 km s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh sjezdovky intervalovým
způsobem a na závěr výběh schodů na rozhlednu intervalovým způsobem. Do celkové klasifikace se započítává
součet časů ze tří dílčích závodů. První tři místa celkové klasifikace každého závodu jsou bonifikována odečtem -5, -
3 a -2 sekundy. Děti soutěží v 10 věkových kategorií na okruhu v okolí rozhledny.

A) Běh do vrchu
Start: 11.30 hod spodní část ul. Pod Panoramou, kousek od Anglické ul., Mariánské Lázně, 620 m.n.m,
Cíl: vrchol Hamelika nad horní částí sjezdovky, 721 m.n.m
Délka: 1,55 km, převýšení 101 m
Hromadný start
Instrukce: Start je vzdálen cca 1 km od závodní kanceláře. Závodníci se na start dostanou vlastními silami. Věci
odložené na startu lze dopravit do cíle v pořadatelském automobilu.

B) Intervalový výběh sjezdovky
Start: 12.00 hod ve spodní části sjezdovky, 662 m.n.m.
Cíl: vrchol sjezdovky, 721 m.n.m.
Délka: 310 m, převýšení 49 m
Závodníci startují jednotlivě, v pořadí dle startovních čísel v 30 sekundových intervalech.

C) Výběh schodů rozhledny
Start: 12.30 hod před vchodem do rozhledny
Délka: 120 schodů, převýšení: 20 m
Závodníci startují v pořadí dle startovních čísel v 15 sekundových intervalech. Po odběhnutí 20 závodníků bude 2
minuty pauza pro sestup závodníků z rozhledny.

D) Závody dětí
Start: 10.00 hod na vrcholu sjezdovky
Délka: 300 m - 1160 m

E) Štafety – 3 běžci, každý běží jeden úsek. Pohlaví ani věk neomezeny. Start společný s hlavním závodem.

Časový pořad:
9.15 – 11.00 Prezentace
10.00 Start závodů dětí
10.10 – 11.10 Vyhlášení výsledků závodů dětí bude průběžně po doběhu každé kategorie
11.30 Start závodu běhu do vrchu
12.00 Start prvního závodníka v intervalovém výběhu sjezdovky
12.30 Start prvního závodníka ve výběhu schodů rozhleden
13.45 Vyhlášení výsledků hlavního závodu

Ing. Roman Sladký, mob.: 777 122 998, info@pro-sport.cz  
Pořádá: Pro Sport Activities
Akce je podporována městem Mariánské Lázně.

Důležité informace
od: 3.6.2023 09:00
do: 3.6.2023 14:00
Mariánské Lázně, 35301
Sport
Propozice.pdf
Mapa
Sdílet událost