Das offizielle Tourismusportal von Marienbad
Sie sind hier

Městský znak

2.6.2021 | Turismus

Před 155 lety byl privilegiem císaře městu Mariánské Lázně udělen dne 1. června 1866 městský znak.

29. května 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře byl městu udělen dne 1. června 1866 městský znak. Originál zakládací listiny je uložen v Městském muzeu Mariánské Lázně.

Co je na městském znaku?
Městský znak tvoří štít o třech polích. V horním zlatém poli je vyrůstající Panna Marie ve svrchním modrém a spodním červeném šatě a stříbrné roušce, držící v náručí Ježíška, oba se svatozáří. V horním modrém poli vyniká stříbrná kupole s šesti černými obloukovými okny a červenou střechou zakončenou zlatou makovicí s patriarším křížem. V dolním stříbrném poli na zeleném trávníku mezi dvěma jedlemi přirozené barvy kašna z bílého kamene na dvou stupních, kolem níž je obtočen zelený had, který srká vodu, přetékající po jejích stranách.

Podobu městského znaku můžeme spatřit nad vchodem na městskou radnici.

 Datei zum Herunterladen

Další aktuality